Pøt Mølles Historie

 

Pøt Mølle er en vandmølle, beliggende i kuperet terræn ved Granslev Ådal og omkranset af Frijsenborgskovene nordøst for Hammel. Den blev først etableret som kornmølle, men har gennem tiderne haft skiftende erhverv og er i dag traktørsted.

I 1300-1400-tallet ejedes Pøt Mølle af biskoppen fra den katolske kirke i Aarhus, men efter reformationen i 1536, blev den katolske kirke forbudt og kongen overtog derfor møllen, for derefter at sælge den til herremand Parsberg på gården Jernit. Jernit var en stor gård, der lå dér hvor Frijsenborg Slot er i dag. I 1800-tallet blev møllen drevet som savværksmølle og Møllesøen blev brugt til dambrug under Frijsenborg Slots indflydelse.

Man udvandt okker i 1850 og ti år senere blev der sat fisk ud i mølledammen. Da greve Mogens Frijs døde i 1923, gik det hele i stå og inden længe var der ikke mere erhverv på møllen. Nogle år senere benyttedes det som udflugtssted og i 1933 åbnede Pøt Mølle som traktørsted og fungerede indtil 1. maj 1954, hvor det nedbrændte og efterfølgende måtte genopbygges.

Den trelængede møllegård er opført omkring 1890, men selve møllebygningen er en nøjagtig kopi af den gamle bygning, der brændte i 1954. Den er opført med gamle materialer fra en fynsk vandmølle og sokkel af kampesten, der stammer fra det gamle Frijsenborg Slot og på Wedellsborg havde man en masse egetømmer fra en gammel lade liggende, der blev anvendt som byggematerialer. Stedet åbnede igen ved begyndelsen af sommersæsonen. I 1976 blev Pøt Mølles store sal ombygget til fire hotelværelser.

Tunneldalen Granslev Ådal og skovene omkring Pøt Mølle byder på et rigt naturliv. Ådalen er hjemsted for mange insektarter og i skovene er der bl.a. vildsvin og usædvanligt høje Sitkagran på 45 m og 90 år gamle.

Møllen ligger i bunden af 2 store bakker, hvoraf den sydgående bakke stiger 59 m over en længde på 600 m og har en gns. stigning på 9,8%, hvilket er stejlt efter danske vejforhold. Den nordgående bakke stiger 44 m over en længde på 725 med en gns. stigning på 6,1% og bakkerne er derfor en yndet udfordring for cykelryttere.
 

Pøt Mølles fortid findes på papir fra ca. 1300 tallet.

1300 – ​Pøt Mølle ejes af Biskoppen fra den katolske kirke i Århus.
1536 – Den Katolsk kirke afskaffes og mister Pøt Mølle. Kongen overtog og solgte den til Herremand Parsberg på Jernit, som var en stor gård, der lå, hvor Frijsenborg nu ligger.
1665 – Kom de første Frisere til. De ejede i alt 30 sogne.
1850 – Havde man minedrift på Pøt Mølle, hvor man udvandt okker (rødt farvestof).
1860 – Satte Lauritsen fisk ud i dammen ved Pøt Mølle.
1900 – Var der mølleri og fiskeri samt savværk på Pøt Mølle.
1923 – Døde Greve Mogens Frijs og alt gik i stå, Der var ikke mere erhverv på Pøt Mølle.
1927 – Startede Pøt Mølle som udflugtssted.
1933 – 01/05 åbnede Martin Bech Pøt Mølle som traktørsted med åbent i sommermånederne.
1933 – Forpagter: Martin Bech 1933 – 1954​
1954 – 01/05 Pøt Mølle nedbrændte. Pøt Mølle genopbygges på en sokkel af kampesten, der stammer fra det gamle Frijsenborg Slot.
På Wedellsborg havde man en masse egetømmer fra en gammel lade liggende, som blev anvendt.

1954 – Forpagter: Sofie og Poul Lehmann Weng 1954 – 1967
1967 – Forpagter: Ebba og Arne Hansen 1967 – 1969
1969 – Forpagter: Ralf Petersen 1969 – 1973
1973 – Forpagter: Niels Andersen 1973 – 1974
1974 – Forpagter: Christian Koch 1974 – 1979
1979 – Forpagter: Grete Koch 1979 – 1988)
1988 – Forpagter: Hans Mikkelsen 1988 – 2000​
2000 – Forpagter: Niels Wiesauer 2000 – 2002
2002 – Forpagter: Grete Koch Nielsen 2002 – 2006
2006 – Forpagter: Helle og Ole Roed 2006 – 2010
2010 – Forpagter: Jesper Juhl Christensen og Mark Skjødt Nielsen 2010 – 2015
2013 – ​Restaurant Pøt Mølle skifter navn til, Pøt Mølle – Frijsenborg Slotskro
2016 – Forpagter: Christian Andersen 2016 – 2018
2018 – Forpagter: Flemming Christiansen 2018 - Nu

Pøt Møllevej 80
8450 Hammel
Danmark
CVR 39697440

Kontakt:

86 96 51 00

© 2019 Pøt Mølle - Frijsenborg Slotskro

pøt mølle ny.bmp
kontrol.png
Inside logo.png
  • Facebook Social Icon